top of page

Version 5.5

Normal

1-) Kayıtlı stil ile artık kütüphanelerden veri çağırılmaktadır. QBar öğrenme süreci hızlandırılmıştır.

QBar - Kayıtlı kütüphaneler

2-) Arayüze belirteç çubuğu eklenmiştir. Hata miktarları yazmaktadır ve test hakkında sağlıklı bilgi vermektedir.

Belirteç Çubuğu

ROW: Test sırasında bulunan hataların toplam kaç satırda olduğunu gösterir.

IMG: Test sırasında bulunan hata fotoğraflarının adetini gösterir.

Kırmızı Kutu: Test sırasında tespit edilen kritik hata fotoğrafı sayısını göstermektedir.

Sarı Kutu: Test sırasında tespit edilen fakat hatada dur ayarı sebebiyle hatada durulmayan fotoğraf sayısını göstermektedir.

Yeşil Kutu: Test sırasında red tuşu kullanılarak değiştirilen hata fotoğrafı sayısını göstermektedir.

Mor Kutu: Test sırasında Yapay zeka tarafından otomatik olarak reddedilen hata fotoğrafları sayısını göstermektedir.

Beyaz Kutu: Test sırasında SİL tuşu ile rapora yansıtılmayan hata fotoğrafları sayısını göstermektedir.


3-) QBar mor ai ignored özelliği zaten bir önceki güncellemede gelmişti bu güncellemede ek olarak ai red işlemini iptal eden bir tuş eklenmiştir. İlgili tuşun adı QBar RED EDILDI! olarak belirtilmiştir.

QBar Red Edildi Buton Görseli

4-) QBar L ve ShadeBar L belirteçleri eklenmiştir. Test sırasında QBar veya ShadeBar için öğren verilip verilmediği hakkında bilgilendirmektedir. Kayıtlı stilden çağırılan test işlemlerinde alanlar kırmızı kalabilir manuel bir öğrenme yapılmadığı anlamına gelmektedir. Yeni Test işlemi ile manuel öğren verildiği durumlarda yeşil olarak yanacaktır.

QBarL - ShadeBarL

bottom of page